onsdag 13 december 2017

Hallandspolitikerna bekräftar företagens utspel!
I en artikel i dagens Hallandsposten bekräftar både Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, och Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsen tillväxtutskott i Region Halland sin ovilja att starta tågtrafik på Markarydsbanan i närtid. 

Graf vill se en "bra och realistisk tidtabell". Den tidtabellen har presenterats av utredaren Mats Améen på Trivector. Tydligen är det inte tillräckligt bra och realistiskt för Graf.

Hulterfors tror inte någon väljer att åka med tåg som går varannan timme. Han vill helt enkelt inte.

Konsulten Mats Améen på Trivector, som tveklöst har bättre sakkunskap i frågan än både Graf och Hultefors konstaterar att "det är fullt möjligt att köra trafik varannan timme utan mötesspår".

Det kan knappast framställas mer tydligt att avsaknaden av tågtrafik beror på Graf, Hultefors och övriga ledande politiker i Halland.

tisdag 12 december 2017

Halland slår ifrån sig - igen!

Idag intervjuades jag i P4 Kronoberg om det öppna brev som drygt 120 företagare riktat till kommunstyrelseordförandena i Halmstad och Laholm. Jag ställer mig naturligtvis bakom detta initiativ och välkomnar företagens engagemang.

I en replik på eftermiddagen kommenterar Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun, företagens agerande och tycker att företagen i stället borde rikta sina frågor till Region Halland som är huvudman för trafiken.

Hans slutsats förefaller något märklig. För alla oss andra, som i flera år aktivt arbetat för att få igång tågtrafiken, står det klart att varken Halmstad eller Laholm varit särskilt angelägna att trycka på sin egen trafikhuvudman. Då är det kanske inte så konstigt att företagen och alla vi andra ställer oss frågan varför Halmstad och Laholm inte är mer intresserande av att ställa sig bakom och arbeta för den tågtrafik som är fullt möjlig i närtid.

De svar på företagens frågor man hade införda i Hallandsposten idag gav i alla fall inte ett enda svar på företagarnas frågor.

lördag 9 december 2017

"Varför går inte tåget?" Kraftfullt upprop från 120 företagare till ansvariga politiker i Laholm och Halmstad
I två stora annonser idag i Laholms Tidning och Hallandsposten, undertecknade av ca 120 företag i Markaryds och Hässleholms kommuner, ställs frågan till kommunalråden i Laholm och Halmstad; ”Varför går inte tåget?”. Det här något annorlunda greppet i form av ett öppet brev får väl anses som ett utryck för den stora frustration som företagen känner vad gäller Hallands uppenbara ovilja att få igång persontågtrafiken mellan Markaryd och Halmstad i närtid.

Och frustrationen är stor. När det nu visar sig att det är fullt möjligt att i princip omgående starta varannantimmestrafik, svarar Region Halland att man vill köra tåg varje timme. Samtidigt är man väl medveten om att trafikstarten i så fall skjuts på en obestämd framtid.

I den upphandling av Öresundstågtrafiken man nu arbetar med vill inte Region Halland ens få in en skrivning om ”en eventuell option på Öresundstågtrafik” på Markarydsbanan. Detta är bekräftat från mycket säkra källor i både Skåne och Kronoberg. När jag påtalar detta för Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Halland, på hans Facebook-sida raderar han först alla mina inlägg och avslutar sedan med att blocka mig som följare av hans sida. Det är också ett sätt att undanhålla hallänningarna fakta i ärendet, något som han och flera politiker och tjänstemän på Region Halland lyckats väl med så här långt.

Enligt Fredrik Bärthel, Trafikverkets projektledare för den pågående ÅVS:en för Markarydsbanan, är det fullt möjligt att köra persontåg varannan timme mellan Markaryd och Halmstad i princip omgående. Samma resultat kommer Mats Améen, Trivector, fram till i en studie som gjorts på uppdrag av nätverksgruppen Pågatåg Nordost. När detta står klart för hallänningarna blir beskedet att man inte vill köra varannan timme, utan varje timme.

Skåne, Blekinge och Kronoberg vill inledningsvis starta upp trafiken med avgångar varannan timme. Halland vill det inte. Så de 120 företagens frågor till kommunalråden i Laholm och Halmstad är ytterst berättigad;

VARFÖR…
…vill ni inte omgående starta upp tågtrafiken på Markarydsbanan med avgångar varannan timme, trots att det är möjligt redan idag utan mötesspår i Knäred?
…vill ni inte successivt bygga ut antalet turer med stopp i Knäred och Veinge?
…vill ni vänta på att ett mötesspår ska byggas, något som kommer att försena tågtrafiken på banan i flera år?
…ska resenärerna tvingas åka omvägen via Lund, vilket förlänger restiden med 1-2 timmar, i stället för att låta dem åka tåg varannan timme den kortare vägen via Markarydsbanan? 

torsdag 7 december 2017

KCM - en skola att vara stolt över!Idag hade jag möjlighet att besöka KCM, Kunskapscentrum i Markaryd, när man arrangerade öppet hus. KCM är vår gymnasieskola, en skola som vi verkligen kan vara stolta över. Massor med besökare trängdes på ett gemytligt sätt och tog del av de olika programmens och elevernas presentationer, handlade i UF-företagens montrar och minglade med både bekanta och obekanta.

Personligen tyckte jag att årets öppet hus var det bästa hittills. Man blir så imponerad av allt som visas upp och inte minst av det engagemang som både elever och lärare visar. Det märks att man trivs och den känslan smittar snabbt av sig till oss som besökare.

I den senaste enkäten bland eleverna visade det sig också att 98 % av eleverna trivs på KCM. Om man trivs finns också förutsättningar för att lära sig något och det gör man eftersom 90 % av eleverna också tar examen efter fyra år. Resultat som gör att KCM rankas bland de bästa gymnasieskolorna i landet.

Under de timmar jag vandrade runt och pratade med besökare, elever och personal var det bara positiva omdömen som hördes. Jag hoppas och tror att ni som elever och personal hörde detta också. Ni har all anledning av känna stolthet över er skola!

onsdag 6 december 2017

Tack till Bondprojektet och alla volontärer!
I tisdags stod Markaryds kommun som värd då alla volontärer som medverkat i årets insamling till Världens barn och de medverkande i Bondprojektet avtackades. Under eftermiddagen firades den fantastiska insatsen med tårtkalas och på kvällen bjöds deltagarna på exotisk planka. Jag hade förmånen att få överlämna en minnesgåva till initiativtagarna Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson i form av en relief. Denna har tillverkats av en konstnär från Syrien som en del i sitt arbete på Markaryds kultur och fritid.
Sedan premiären i maj har filmen "Black light - den sista riktiga Bondfilmen" spelat in ca 800 000 kronor som oavkortat gått till Världens Barn. Från början spelades den enbart på den lokala biografen i Strömsnäsbruk, men filmen har nu gått upp på flera andra biografer i landet. Projektet är ett bevis på ett engagemang och det entreprenörskap som finns i kommunen och som visar att det går att förverkliga goda idéer när man bestämmer sig för detta.

När man sedan tänker på hur de insamlade pengarna kan göra skillnad för barn som har det svårt på många olika håll över världen inser man vilken betydelse det här projektet innebär, liksom alla de övriga aktiviteterna som resulterade i att Markaryds kommun bidrog med ca 93 kronor per invånare i årets kampanj. Med det resultatet blev vi fjärde bästa kommun i landet!

Evy Jonsson, Zoja Rexhaj och Monica Bengtsson från organisationen Världens Barn var med hela dagen och berättade vilken betydelse våra gemensamma insatser haft och vad det betyder för att olika projekt ska kunna genomföras. Kvällen avslutades sedan med en specialvisning av filmen, tillsammans med en rad unika klipp i form av olika bloopers.

Från Markaryds kommun riktar vi ett stort och hjärtligt tack till alla er som på olika sätt bidragit till det fantastiska insamlingsresultatet!

måndag 4 december 2017

Studiebesök på UW-Elast i Traryd


Måndagens gruppmöte med KD-gruppen började med ett intressant studiebesök på företaget UW-Elast i Traryd där platschefen Anders Bjernalt välvilligt tog emot oss och berättade om företaget. UW-Elast har funnits i Traryd sedan 2007, då man förvärvade företaget Trekollan AB som funnits i Traryd sedan 1993. Idag drivs verksamheten i Traryd som en ren produktionsenhet i Garpcokoncernen.

Vid anläggningen i Traryd arbetar ca 15 personer med produktion av olika slitageprodukter baserade på polymera material för olika ändamål som avskrapare för tunga vägmaskiner och vältar, hjul- och valsbeläggningar mm. Tillverkningen är mycket flexibel och eftersom man snabbt kan ställa om produktionen har man stora möjligheter att möta och leva upp till kundernas krav.

Platschefen Anders Bjernalt bjöd också på en rundvandring i den välorganiserade fabriken och visade en rad olika exempel från produktsortimentet. Besöket blev verkligen lyckat och gav oss kunskap om en verksamhet som många inte känner till finns i den företagstäta kommunen Markaryd. Ett stort tack till Anders för att du tog dig tid att visa oss runt!

Under året har vi som förtroendevalda inom KD i Markaryd i allt större utsträckning flyttat ut våra gruppmöten till företag och olika kommunala verksamheter. Intresset för dessa besök är stort och det är också uppskattat att vi kommer ut och besöker arbetsplatserna på det här sättet. Det ger även oss en inblick i hur företag och verksamheter bedrivs i vår kommun. Hör gärna av dig till oss om du vill att vi ska komma och besöka din verksamhet.

torsdag 16 november 2017

Alliansen i Markaryd avsätter totalt 25 miljoner kronor i utökat anslag i Budget 2018


Det kändes väldigt bra att presentera Alliansens i Markaryd kompletterande budgetförslag på kommunstyrelsen i förrgår. Tack vare en god ekonomisk hushållning kan vi ta full höjd för att täcka de behov vi ser kan uppkomma under 2018. Detta kan ske dels genom ökade ramar till samtliga nämnder, men även genom en rejäl reservation att använda i det fall vi inte kan få extern finansiering t ex via återsökta medel från Migrationsverket.

Prioriteringen är tydlig - vi fördelar resurserna till våra barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning, både till förebyggande insatser och till offensiva satsningar. 

I samband med nämndernas budgetarbete har det under hösten konstaterats att den situation som låg till grund för ramtilldelningen i juni väsentligt har förändrats. Det är framför allt utbildnings- och kulturnämnden, men även socialnämnden, som aviserar volymförändringar och osäkerheter. En del av dessa volymökningar kan finansieras genom återsökningar av medel från Migrationsverket, medan andra delar måste finansieras av kommunen.

Alliansen i Markaryd tar i detta justerade ramförslag full höjd för den situation som såväl utbildnings- och kulturnämnden som socialnämnden redovisar. Inför höstens budgetarbete har styrelsen och nämnderna redan fått ett tillskott om 8,5 mkr. Genom att reservera ytterligare 3,3 mkr till centrala ledningsgruppens buffert uppgår denna i Alliansens budgetförslag till totalt 7,3 mkr. Av det särskilda statsbidraget för nyanlända återstår 7,7 mkr. Dessa reservationer avsätts för att möta det aviserade behovet av ökade resurser för 2018. Utöver detta anslås ytterligare 1,65 mkr till ramjusteringar inom kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.

Alliansen anslår således totalt 25 160 000 kr i budget 2018 för nya satsningar samt för att möta aviserade volymförändringar. Av dessa medel reserveras 15 mkr i ett centralt anslag för att finansiera volymförändringar som kan uppkomma under 2018.

Alliansens politik har visat sig ge resultat. Genom att ständigt värna en god ekonomi har vi lyckats skapa resurser som nu gör att vi kan möta ett behov av satsningar utan att behöva skära ner i andra verksamheter. Den buffert vi tillskapat kan därför användas om behovet inte kan finansieras på annat sätt.

Inom utbildnings- och kulturnämnden ser man ett kraftigt ökat behov till följd av en stor ökning av barn och ungdomar. En stor andel av dessa är nyanlända. Vi har i år startat tre nya förskoleavdelningar och kommer i början av nästa år att starta upp ytterligare två. Inom skolan finns ett stort behov av att anställa personal för att möta det ökade antalet elever.

Inom socialnämnden handlar det om en risk för att kommunen får ta över statliga kostnader genom den omprövning av assistansersättningen som nu pågår. Detta handlar om stöd och hjälp enligt LSS till den grupp som har ganska omfattande funktionsnedsättning. Resurserna till stöd och behandling inom individ- och familjeomsorgen är tänkta att gå till såväl förebyggande som behandlande insatser.

Satsningarna för våra äldre är en satsning för att förbättra tillgänglighet, kontinuitet, motverka psykisk ohälsa mm. Inte minst för mig som kristdemokrat är våra äldre i kommunen en prioriterad grupp att värna.

En viktig del av förslaget handlar om att reservera medel för att möta ett ökande behov om och när det uppstår och om vi då inte får finansiering på annat sätt, t ex genom återsökningar från Migrationsverket. Det innebär att vi har en stark ekonomisk kontroll för att våra avsatta reserver ska räcka så länge som möjligt och inte enbart 2018. Samtidigt lyckas vi bedriva verksamheten precis som idag utan några krav på nedskärningar eller besparingar.

Återigen visar Alliansen i Markaryd att vi förmår förena viktiga satsningar med en god ekonomisk hushållning. Prioriteringen är tydlig - vi fördelar resurserna till våra barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning, både till förebyggande insatser och till offensiva satsningar. 

Detta är den sextonde budget i följd som Alliansen i Markaryd tagit fram. Varje år, från 2003, har KD, M och C i god samarbetsanda tagit fram budgetförslag som kommunfullmäktige klubbat. Jag är glad för det mycket goda samarbetsklimat vi har inom Alliansen och vill rikta ett stort tack till mina allianskollegor för konstruktiva bidrag. Ett tack också till våra tjänstemän i Centrala ledningsgruppen som visar en väldigt god förmåga att lyfta blicken och se till både helheten och sina egna förvaltningars intressen. 

Under de kommande veckorna kommer jag att försöka presentera lite mer detaljer i den starka budget som den 27 november kommer att klubbas igenom i kommunfullmäktige.

onsdag 15 november 2017

Markaryd - årets vinnare av Bästa Tillväxt i KronobergFör tredje gången står Markaryd som vinnare i Kronobergs län när kreditupplysningsföretaget Syna presenterar resultatet av årets ranking. I den här rankingen är det kommunens företag som står i fokus och man mäter tre olika variabler  - ökat antal anställda, ökad vinst och en omsättningsökning på över fem procent.

Jag blir både stolt och glad över att vi har så många framgångsrika företag i Markaryds kommun. Genom sin tillväxt bidrar de i allra högsta grad också till kommunens utveckling och våra möjligheter som politiker och tjänstemän att bygga ett gott samhälle. Det finns därför all anledning att gratulera våra företag och entreprenörer till den här utmärkelsen.

Det här resultatet är helt företagens förtjänst och inte kommunens. Samtidigt är det ett kvitto på att våra företag och vårt näringsliv mår bra. När de år efter år placerar sig i topp vad gäller tillväxt, visar det att företagen är stabila och tillräckligt starka för att klara sig i både hög- och lågkonjunktur. Det är något vi ska värdera väldigt högt och vara stolta över!tisdag 14 november 2017

Nu kopplar vi Agenda 2030 till den kommunala budgeten


Nu tar Alliansen i Markaryd ytterligare ett steg i miljöarbetet! Under hösten har vi arbetat fram en handlingsplan för hur vi vill arbeta med hållbarhetsfrågorna under det kommande året. Detta arbete, inom ramen för Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen, vill vi koppla ihop med vår ekonomiska och verksamhetsmässiga budget.

Med den här planen vill vi uttrycka en viljeinriktning och sätta upp mål för ett sammanhållet arbete med hållbarhetsfrågor och genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i Markaryds kommun. Vi vill främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen.

Markaryds kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen. Vi har inte full rådighet över allt detta arbete, varför vi vill arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer. Att föregå med gott exempel är alltid positivt och ju fler vi kan få med i miljöarbetet, desto bättre resultat kan vi uppnå.

Engagemang och kunskap hos många är viktigt, i den kommunala organisationen såväl som i företag och föreningsliv. Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – oavsett om det är ett stort eller litet val det handlar om. De små valen vi gör om vad vi äter till middag just idag och om vi tar bilen den korta sträckan till affären istället för att gå eller cykla spelar roll i helheten. Det är vi som bor och lever här nu som skapar framtiden i Markaryds kommun och den närmiljö vi har omkring oss!

Markaryds kommun har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med ganska många frågor inom klimat- och miljöområdet. Sedan flera år tillbaka redovisas detta arbete årligen i ett miljöbokslut. I vårt dokument har vi sammanställt en del av alla dessa åtgärder. Det viktigaste är dock vad vi vill framöver och i hållbarhetsplanen finns en rad mål som vi vill arbeta för att uppfylla under 2018.

onsdag 8 november 2017

Det har faktiskt betydelse vem man röstar på!
Sitter på regionfullmäktige och lyssnar till debatten om delårsbokslutet. Region Kronoberg, som styrs av S, V och MP klarar nätt och jämt ett positivt resultat. Resultatet efter snart tre års vänsterstyre är stora underskott inom hälso- och sjukvården trots tidigare skattehöjning, ökade vårdköer, längre väntetider, kaos inom psykiatrin, en förlossningsvård som barnmorskorna flyr ifrån, inga visioner eller förslag till åtgärder. Dessutom väntar ännu en skattehöjning nästa år trots rekordstora statsbidrag. Om knappt ett år är det val. Vem man röstar på har faktiskt större betydelse än vad många tror